Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Usługi » Sektor finansów publicznych »


Ważnym elementem oferty naszej kancelarii jest obsługa prawna podmiotów sektora finansów publicznych, świadczona na podstawie umowy o współpracy i obejmuje  doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Wymiar czasu i warunki obsługi oznaczone są w umowie o obsługę prawną.  

Kancelaria posiada długoletnie doświadczenie w zakresie obsługi jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych, jak i urzędów.

stopka_ue