Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Usługi » Przedsiębiorcy »


Na potrzeby Klienta stosujemy zasadniczo trzy główne systemy rozliczeń:

1. Zryczałtowane wynagrodzenie - jego wysokość jest ustalona poprzez oznaczenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Ryczałtowy system wynagradzania jest stosowany w sprawach, w których istnieje możliwość określenia niezbędnego wymiaru czas oraz nakładu pracy dla prowadzenia powierzonej sprawy.

2. System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego danej sprawie. System ten jest przede wszystkim stosowany w przypadku, gdy nie jest możliwe określenie z góry nakładu pracy oraz wymiaru czasu niezbędnego do prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie jest zasadniczo płatne po zakończeniu sprawy z wyjątkiem ustalonej zaliczki, która jest płatna z góry. 

3. Stała obsługa przedsiębiorców jest świadczona na podstawie umowy o współpracy (przewidującej miesięczną stałą opłatę ryczałtową) i obejmuje stałe doradztwo z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Taka forma współpracy pozwala na korzystanie z kompleksowo świadczonych usług prawnych. Wymiar czasu
i warunki obsługi oznaczone są w umowie o stałą obsługę prawną. W ramach takiej umowy zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej, prowadzenie spraw o odzyskanie należności, opiniowanie i sporządzanie umów.

 

 

stopka_ue