Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Zespół

 Monika Śmigielska – Stasicka

Radca prawny. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w roku 2006. Od 2010 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią związana jest od 2008 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, prawa pracy, zamówień publicznych, samorządu terytorialnego, finansów publicznych. 

Agnieszka Samulska - Kulesza

Radca prawny. W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w roku 2010 roku. Od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią związana jest od 2009 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, prawa spółek handlowych  i prawa pracy. Włada biegle językiem angielskim.

Agnieszka Bieniek

Aplikant radcowski.W 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczęła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w roku 2012 i od tego roku związana jest z Kancelarią. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i rodzinnego. Włada biegle językiem angielskim.

Mateusz Wobik

Aplikant radcowski. W 2013 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach w roku 2015. Związany jest z Kancelarią od 2013 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego. Włada biegle językiem angielskim.stopka_ue