Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

O kancelarii

Radca Prawny Bartłomiej Fajfer w 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

W czasie studiów prawniczych równocześnie studiował na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale „Zarządzania”. W roku 1998 ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku „Podatki”, a w roku 2000 studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie i marketing”. Był doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Aplikację radcowską rozpoczął w 2003 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2007 roku. 

Współpracował z renomowanymi kancelariami prawniczymi, obsługiwał duże spółki i grupy kapitałowe, jak też pracował jako prawnik w największych w Polsce towarzystwach ubezpieczeniowych. 

W swej dotychczasowej praktyce zawodowej prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, jednostek sektora finansów publicznych, w tym komend Policji. Od wielu lat prowadzi obsługę prawną przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni mieszkaniowych.  Kancelaria Radcy Prawnego prowadziła obsługę prawną znaczących zadań inwestycyjnych, w tym budowy Stadionu Miejskiego w Bielsku - Białej,  budownictwa przemysłowego i wielorodzinnego, jak i budowy komisariatów i komend Policji.  

Kancelaria specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, cywilnym, w tym rodzinnym i prawie samorządu terytorialnego.  

Bartłomiej Fajfer posiada  długoletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, w których pełnił funkcję m.in. Prezesa Zarządu spółki kapitałowej. Był długoletnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej i członkiem Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych, gdyż był m.in. członkiem Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.
W skład Zespołu Kancelarii wchodzą m.in. radcowie prawni i adwokaci z długoletnim doświadczeniem, aplikanci i prawnicy.

stopka_ue