Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Aktualności » Przystąpienie do długu


Córka nie ma prawa do ulgi, gdy darowane przez rodziców mieszkanie sprzeda przed upływem pięciu lat, a otrzymaną kwotę przeznaczy na spłatę ich kredytu. 


Zgodnie z wyrokiem  Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2016 r. II FSK 1083/14 podatnik, który sprzedał darowaną nieruchomość przed upływem pięciu lat od dnia darowizny nie będzie korzystał z prawa ulgi poprzez przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego i nabycie za pozostałą kwotę mieszkania. Podatnik przystępując do długu nie ponosił wydatków na własne cele mieszkaniowe, lecz były to wydatki wspomagające rodziców podatnika, którzy ponieśli je na cele mieszkaniowe.stopka_ue