Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Aktualności

Przystąpienie do długu

Córka nie ma prawa do ulgi, gdy darowane przez rodziców mieszkanie sprzeda przed upływem pięciu lat, a otrzymaną kwotę przeznaczy na spłatę ich kredytu. 

Windykacja przedawnionych należności

Kancelaria udziela porad po preferencyjnych cenach lub w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie z zakresu ochrony klientów przed firmami windykacyjnymi, w szczególnosci dochodzacymi przedawnionych roszczeń.

Nowe prawo upadłościowe

Nowe przepisy restrukturyzacyjne mogą zapewnić przedsiębiorstwom większą szansę na gospodarcze przetrwanie. Upadłość nie musi oznaczać likwidacji firmy, możliwe będą cztery sposoby na zawarcie układu z wierzycielami. Przedsiębiorca z problemami finansowymi będzie miał możliwość wyboru najlepszej dla siebie procedury.

Zmiany dotyczące renty socjalnej

Senat przyjął projekt zmian dotyczących renty socjalnej

Zmiany dotyczące bagażu podręcznego w samolotach

Od 31 stycznia pasażerowie będą mogli zabrać w bagażu podręcznym niezbędne na czas podróży lekarstwa i środki medyczne w ilościach przekraczających 100 ml.stopka_ue