Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice Prawnik Czechowice

Aktualności » Zmiany dotyczące renty socjalnej


Senat przyjął projekt zmian dotyczących renty socjalnej


Zakłada on wyeliminowanie wymogu przebywania na terytorium Polski, od którego spełnienia uzależnione jest obecnie przyznanie i realizacja prawa do renty socjalnej dla obywateli polskich, i wprowadzenie zamiast niego warunku posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Wymóg ciągłego przebywania w Polsce ma być ponadto usunięty w stosunku do cudzoziemców, obywateli państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA oraz członków ich rodzin, jeżeli posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium naszego kraju. Na ostatnim posiedzeniu Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i podjął uchwałę o skierowaniu tego projektu do Sejmu. Stanowi on wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. TK stwierdził w nim, że warunek przebywania na terytorium RP przez cały okres pobierania renty socjalnej jest całkowicie nieracjonalny, godzący w cel, ze względu na który prawo to zostało przyznane, i absolutnie oderwany od istoty prawa do renty socjalnej. Więcej o wyroku (P 11/2012) w Aktualnościach z 26 czerwca 2013 r.

 Źródło: Serwis Prawniczy LexisNexis Lexis

stopka_ue